Ο μύθος της κατάψυξης για τους σκληρούς δίσκους

Ο μύθος της κατάψυξης για σκληρό δίσκο και η υποτιθέμενη λύση του μηχανικού προβλήματος. Το αποτέλεσμα του μύθου της κατάψυξης… Αν σας πουν να βάλετε το σκληρό σας δίσκο στην κατάψυξη για μερικές ώρες...