Σκληρός δίσκος από βίαιη κρούση – Ανάκτηση

Σκληρός δίσκος που έχει υποστεί βίαιη κρούση (πτώση από μεγάλο ύψος) και στη συνέχεια συνδέθηκε στο ρεύμα: Στην πρώτη εικόνα φαίνεται σε μεγέθυνση η καταστροφή των κεφαλών του δίσκου – 4 από τα 6...