Ανάκτηση από RAID με 4 Seagate δίσκους των 4ΤΒ

Με επιτυχία ανακτήσαμε μία συστοιχία RAID με 4 Seagate δίσκους των 4ΤΒ ο κάθε ένας. 

Η συστοιχία περιέχει ~7ΤΒ δεδομένων σε σύστημα αρχείων ext4 και περιέχει σειρά εικονικών δίσκων.


Αντίστοιχες περιπτώσεις ανάκτησης δεδομένων από συστοιχίες RAID, Servers, NAS Boxes κτλ.

H Northwind Data Recovery είναι ο μοναδικός WD, HGST, & Europol Trusted Partner στην Ελλάδα στους τομείς της Ανάκτησης Δεδομένων από σκληρούς δίσκους και επίλυσης Ransomware όπως οι Dharma, Stop, Jigsaw, Scarab, Gandcrab, Matrix, Screenlocker, Cerber, HiddenTear, Locky, WannaCry, STOP.