Κατηγορία: αποστειρωμένο πέριβάλλον

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ Δεν είναι ποτέκαλή ιδέα το άνοιγμα ενός σκληρού δίσκου σε μη-ελεγχόμενο, αποστειρωμένο πέριβάλλον.  Γιατί?  Διότι, όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται μόνο ένα σωματίδιο σκόνης για να προκληθεί βλάβη στις...

H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ορθές πρακτικές (μέρος 3ο)

H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ορθές πρακτικές (μέρος 3ο)

5. ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥΔεν είναι ποτέ καλή ιδέα το άνοιγμα ενός σκληρού δίσκουσε μη-ελεγχόμενο, αποστειρωμένο περιβάλλον.  Γιατί?  Διότι, όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται μόνο ένα σωματίδιο σκόνης για να προκληθεί βλάβη στις κεφαλές, και αν...