Δίσκος από βίαιη πτώση με κεφαλές κολλημένες

Αυτός ο δίσκος ήρθε στα εργαστήρια μετά από βίαιη πτώση και με τις κεφαλές κολλημένες επάνω στα platter.  Η επάνω κεφαλή εγγραφής/ανάγνωσης του δίσκου είχε διαλυθεί και τμήμα της βρέθηκε σε άλλο σημείο του...