Δίσκος με περίπτωση DIY ανοιγμένος σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον

Στα εργαστήρια μας έφτασε ο παρακάτω δίσκος με περίπτωση DIY που ανοίχτηκε σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό.  Διακρίνονται  1) Δακτυλικά αποτυπώματα επάνω στα platter 2) Ο δίσκος είναι κακοποιημένος στο...