Δίσκος με περίπτωση DIY ανοιγμένος σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον

Στα εργαστήρια μας έφτασε ο παρακάτω δίσκος με περίπτωση DIYπου ανοίχτηκε σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. 


Διακρίνονται 
1) Δακτυλικά αποτυπώματα επάνω στα platter
2) Ο δίσκος είναι κακοποιημένος στο εσωτερικό του σε διάφορα σημεία (εικ. BEFORE).

Στο clean room ο δίσκος καθαρίστηκε με ειδική τεχνική, οι κεφαλές αντικαταστάθηκαν (εικ. AFTER) και ο δίσκος μπήκε για κλωνοποίηση (εικ. 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν! 
Αν ο δίσκος σας παρουσιάζει πρόβλημα, 
1) Μην αποπειραθείτε να τον ανοίξετε μόνοι σας. 
2) Αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα 
3) Η ανάκτηση των δεδομένων θα είναι δυσκολότερη με υψηλότερη οικονομική επιβάρυνση ή ακόμα και αδύνατη. 
H Northwind Data Recovery είναι ο μοναδικός WD, HGST, & Europol Trusted Partner στην Ελλάδα στους τομείς της Ανάκτησης Δεδομένων από σκληρούς δίσκους και επίλυσης Ransomware όπως οι Dharma, Stop, Jigsaw, Scarab, Gandcrab, Matrix, Screenlocker, Cerber, HiddenTear, Locky, WannaCry, STOP.