Ανάκτηση από RAID με 4 Seagate δίσκους των 4ΤΒ

Με επιτυχία ανακτήσαμε μία συστοιχία RAID με 4 Seagate δίσκους των 4ΤΒ ο κάθε ένας.  Η συστοιχία περιέχει ~7ΤΒ δεδομένων σε σύστημα αρχείων ext4 και περιέχει σειρά εικονικών δίσκων. Αντίστοιχες περιπτώσεις ανάκτησης δεδομένων από...