Νέοι RANSOMWARE Μάρτιος 2017

Νέοι RANSOMWARE  Μάρτιος 2017 ΦΗΜΕΣ για τη ρίζα του  Cerber Ransomware … Cerber Ransomware – Google Play store Κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες ότι η Interpol είναι πολύ κοντά στη σύλληψη των δημιουργών του Cerber. Αιτία για όλο αυτό, ήταν...