Μεταφορά του platter Maxtor 40GB σε άλλο σασί

Στη διαδικασία ανάκτησης ενός αρχαίου Maxtor 40GB (6K040L0) με μία κεφαλή. Οι δίσκοι αυτοί δεν δίνουν περιθώριο για αντικατάσταση των κεφαλών, έτσι ο μοναδικός τρόπος ανάκτησής τους σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, είναι με μεταφορά...