Σύγκριση HDD με SSD, Ποιός ζει περισσότερο ?

HDD vs. SSD   Σύγκριση HDD με SSD,  Ποιός ζει περισσότερο ?                  Πολλές συγκρίσεις μπορούν να γίνουν ανάμεσα σε έναν συμβατικό σκληρό δίσκο με μηχανικά μέρη...