Βρήκαμε λύση για τους παρακάτω Ransomware – Μην πληρώσετε !

AngryKite Αυτός παρουσιάζεται ότι είναι καινούργιος αλλά μετά από έλεγχο που κάναμε, είναι παραλλαγή του Krider. Τοποθετεί την επέκταση .NumberDot και ζητάει να τους καλέσουν σε ένα νούμερο (!!). ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΛΥΤΡΑ, ΕΊΜΑΣΤΕ...